Εκλογικά

Κάτι γίνεται εδώ ... και κάποιος λείπει από την παρέα.