Και η ΔΗΜΤΟ Κατερίνης στο 12ο συνέδριο


Και η ΔΗΜΤΟ Κατερίνης στο 12ο συνέδριο

Επικεφαλής ο πρόεδρος Σπύρος Κουλκουδίνας

3mpalo