Αν τα like μετατρέπονταν σε ψήφους ή υποψηφίους συμβούλους
Τότε κάποιοι υποψήφιοι δήμαρχοι θα ήταν ευτυχισμένοι...

Η πραγματικότητα είναι όμως αμείλικτη


3mpalo.blogspot.com