Τα φώτα πέφτουν στα πρόσωπα που θα είναι υποψήφιοι...