Ο Υποψ.Δήμαρχος Δίου-Ολύμπου, Δ.Γουλάρας, μαζί με Αντ.Ζιώγα και Γ.Τσιντώτα.Υποψήφιος Δήμαρχος θα είναι στις ερχόμενες Δημοτικές Εκλογές, στον Δήμο Δίου-Ολύμπου, ο τ. Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού, Δημήτρης Γουλάρας....

Με τη συμμετοχή τού Δ. Γουλάρα ως Υποψηφίου Δημάρχου, οι εκλογές στον νότιο Δήμο τής Πιερίας αποκτούν ένα επιπλέον ενδιαφέρον στη «μάχη» τής Αυτοδιοίκησης. Πρόκειται για ένα αξιόλογο αυτοδιοικητικό στέλεχος με δράση αλλά και με σημαντικά ερείσματα όχι μόνο στα πέντε χωριά τού πρ. Δ.Ανατολικού Ολύμπου αλλά και ευρύτερα.

Στη φωτογραφία, ο Δημήτρης Γουλάρας είναι μαζί με τον Γιώργο Τσιντώτα, ο οποίος θα είναι υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος στο Συνδυασμό του Δημήτρη Γουλάρα, υπάλληλος του Γενικού Νοσοκομείου Κατερίνης, από την Κονταριώτισσα (έδρα τού πρ. Δήμου Δίου).
Ο τρίτος τής φωτογραφίας είναι ο Αντώνης Ζιώγας προσωπικός φίλος.