ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΠΟΡΕΥΣΗΣ «ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΡΕΙΑΣ» στο Δήμο Δίου - Ολύμπου
Τέσσερα και πλέον χρόνια έχουν περάσει από την ανάληψη των καθηκόντων της παρούσας διοίκησης στο δήμο μας....

Τέσσερα χρόνια κακής διοίκησης που δεν κατάφερε να ανταπεξέλθει στα απλά, στα καθημερινά προβλήματα των πολιτών. Καθαριότητα, ηλεκτροφωτισμός , ύδρευση , άρδευση, υποδομές, όλα σε κακή διαχείριση.
Έλλειψη σχεδιασμού – προγραμματισμού, έλλειψη οράματος για τον τόπο, έλλειψη ικανότητας.
Στείρα άσκηση εξουσίας, αποτέλεσμα ενός νομικού πλαισίου και ενός εκλογικού νόμου που δημιούργησε αυτά τα φαινόμενα. Στο «αυτοκρατορικό» αυτό μοντέλο διακυβέρνησης έρχεται να βάλει τέλος το νομοθέτημα του «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ 1».
Η απλή αναλογική που περιγράφεται στον νέο αυτό νόμο είναι ο καταλύτης θετικών εξελίξεων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Η ενθάρρυνση συνεργασιών και συγκλίσεων με κοινό όραμα και κοινό προγραμματισμό είναι φυσική απόρροια αυτού του νόμου.

Η παράταξή μας «ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΡΕΙΑΣ» λαμβάνοντας υπόψη αυτή την εξέλιξη και γνωρίζοντας τις πραγματικές ανάγκες του τόπου μας διερεύνησε διεξοδικά το περιθώριο τέτοιων συνεργασιών με ορίζοντα τις επερχόμενες δημοτικές εκλογές.
Οι βασικοί άξονες σύγκλισης που αναζητήθηκαν είναι:

η ενίσχυση της δημοκρατίας στους ΟΤΑ, με τη συμμετοχή των πολιτών

η εφαρμογή αναπτυξιακού σχεδίου βασισμένο στις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών

η συγκρότηση μετώπου απέναντι στον νεοφιλελευθερισμό, την ακροδεξιά ,το φασισμό, το ρατσισμό , τη διαφθορά

η εφαρμογή πολιτιστικής και πολιτισμικής πολιτικής (υγεία, παιδεία, αλληλεγγύη)

η προώθηση της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας

η θεσμοθέτηση της τακτικής λογοδοσίας της διοίκησης

η χρηστή και διαφανής διαχείριση του δημόσιου χρήματος και η αξιοποίηση νέων τεχνολογιών για τη βελτίωση της ζωής των πολιτών.

Με βάση όλα τα παραπάνω και για τη δημιουργία ενός πολυσυλλεκτικού νικηφόρου δημοτικού σχήματος, η παράταξή μας συλλογικά αποφάσισε τη συμπόρευση με τον Αστέριο Φαρμάκη υποψήφιο δήμαρχο στο Δήμο Δίου Ολύμπου, καθώς υπήρξε ταύτιση απόψεων σε προγραμματικό επίπεδο.
Ο Αστέριος Φαρμάκης με συνεργατικό πνεύμα διαθέτει όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που μπορούν να οδηγήσουν το δήμο μας εκτός του σημερινού αδιέξοδου τέλματος .
Η σύμπλευση αυτή σηματοδοτεί την απαρχή για την ένταξη κι άλλων συμπολιτών μας, στη βάση της νέας αυτής δημοτικής παράταξης, με γνώμονα το κοινό καλό, τη δημοκρατία και τη δίκαιη ανάπτυξη, για ένα νικηφόρο αποτέλεσμα και για την αλλαγή πορείας στο δήμο μας.

Η Συντονιστική Επιτροπή