Λείπεις Γιώργο Φαρμάκη...
Η συναίνεση, το ακέραιο και η μπέσα που εξέπεμπε ο χαρακτήρας σου θα ήταν παραπάνω από απαραίτητος στο τωρινό αυτοδιοικητικό σκηνικό

Φαίνεται αυτό άλλωστε, ο συνδυασμός σου "διαμελίστηκε"3mpalo.blogspot.com