Γ. Νταντάμης, Α. Ζαρκανέλας, Χ. Καραφουλίδης και Ν. Παπανικολάου (24 χρόνια μετά)Εικοσιτέσσερα χρόνια μετά το 1995, από τότε που έγινε το πρώτο Νομαρχιακό Συμβούλιο, επί νομαρχίας Πασχάλη Μπροφίδη.
Πρωινός καφές και συζήτηση στην πλατεία Ευκαρπίδη για τη διαδικασία εκλογής του τότε Προεδρείου (Νταντάμης – Παπανικολάου). Διευκρίνηση ότι και ο κ. Ζαρκανέλας και ο κ. Καραφουλίδης ήταν τότε επικεφαλής ανεξάρτητων συνδυασμών. Στη φωτογραφία και οι κύριοι Γιάννης Παγούλας και Αθανάσιος Μπλάντζας.