Υποψήφιος δήμαρχος με 2-3 υποστηρικτές πήγε στην Σκοτίνα για να βρει υποψηφίους...


Η συνάντηση δεν πήγε καλά, εώς καθόλου καλά...Τελικά τους κέρασαν καφέ και φύγανε...